ลักษณะอาคารประกอบของสระว่ายน้ำ

SBO

การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่สามารถลดน้ำหนักและทำให้เรามีรูปร่างที่ดี โดยไม่ต้องสูญเสียเหงื่อเหมือนกีฬาชนิดอื่นๆ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้แก่ร่างกาย  ทำให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน

สระว่ายน้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะดึงดูดให้มีผู้คนเข้ามาใช้บริการ แต่สภาพแวดล้อมบริเวณสระว่ายน้ำนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นส่วนช่วยเสริมให้สระว่ายน้ำให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น ลักษณะอาคารประกอบของสระว่ายน้ำที่ดีนั้น มีลักษณะ ดังนี้

  1. ห้องน้ำ – ห้องส้วมแยกเพศชายหญิง จำนวนอย่างน้อยชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่ สามารถใช้ได้

ตลอดเวลาและหมั่นทำความสะอาดอย่างเสมอ เพื่อให้ปราศจากกลิ่นเหม็นและคราบสกปรก

  1. ที่อาบน้ำฝักบัวแยกเพศชายหญิง จำนวนอย่างน้อยชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่ มีสภาพที่ดี สะอาด

และสามารถใช้ได้ตลอดเวลา

  1. อ่างล้างมือแยกเพศชายหญิง จำนวนอย่างน้อยชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่ ติดตั้งอยู่ในที่สะดวก

สำหรับผู้ใช้บริการใช้ได้ มีน้ำให้ใช้ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งสบู่และกระดาษ (ผ้าเช็ดมือที่สะอาด)

  1. มีน้ำดื่มที่สะอาดอย่างน้อย 1 ที่ ตั้งอยู่ในที่สังเกตเห็นได้ง่าย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
  2. แสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นชัดเจนในกรณีที่เปิดใช้สระว่ายน้ำใน

เวลากลางคืน

  1. มีตู้เก็บของสำหรับผู้ใช้สระที่สะดวก และปลอดภัย

ถ้าบรรยากาศรอบๆสระว่ายน้ำสะอาด ไม่ส่งกลิ่นเหม็น และมีการจัดตกแต่งเป็นระเบียบเรียบร้อย

แน่นอนว่าคนจำนวนมากจะให้ความสนใจและเข้ามาใช้บริการสระว่ายน้ำแห่งนี้เป็นจำนวนมาก