ความรับผิดชอบของผู้บันทึกในทุกการแข่งขันกีฬา

ทางเข้า SBOBET

ในทุกการแข่งขันกีฬาจะต้องมีการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลประกอบอยู่ด้วย เพราะถือได้ว่ากีฬาประเภทนี้มีความสำคัญของการแข่งขันอย่างหนึ่ง เพราะเป็นกีฬาที่มีมายาวนานและคนในปัจจุบันก็ได้ให้ความสนใจที่จะฝึกซ้อม ฝึกการเล่นอย่างจริงจัง และผู้เล่นบางคนก็อาจจะเอาดีในการเป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอลก็เป็นได้

การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลนั้นนอกจากจะมีผู้ตัดสินที่ 1 และ ผู้ตัดสินที่ 2 แล้ว ก็ยังได้มีผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกผลคะแนนของการแข่งขันทางการแข่งขันจะเรียกบุคคลนี้ว่า ผู้บันทึก และความรับผิดชอบของผู้บันทึก มีดังต่อไปนี้

  1. ในก่อนการที่จะมีการแข่งขันในแต่ละเซตหรือในแต่ละนัดนั้นผู้บันทึกจะต้องบันทึกข้อมูลของการแข่งขันและของทีมตามขั้นตอนหน้าที่ของการปฏิบัติงานอีกทั้งยังต้องให้หัวหน้าทีมและผู้ที่ฝึกสอนทั้งสองทีมลงนามด้วย
  2. จะต้องมีการบันทึกตำแหน่งของการเริ่มต้นเล่นของแต่ละทีมจากใบส่งตำแหน่งแต่หากไม่ได้รับใบส่งตำแหน่งตามเวลาที่กำหนดจะต้องทำการแจ้งต่อผู้ตัดสินที่ 2 ทราบทันที
  3. ในขณะมีการแข่งขันผู้บันทึกจะต้องบันทึกคะแนนที่ได้
  4. ผู้บันทึกจะต้องควบคุมลำดับของการส่งตำแหน่งและต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบทันทีหลังจากที่ทำการเสิร์ฟลูกแล้ว
  5. ผู้บันทึกมีอำนาจในการขอแจ้งการเปลี่ยนตัวผู้เล่น โดยจะใช้สัญญาณออดควบคุมจำนวนของการเปลี่ยนตัวผู้เล่น และบันทึกการขอเวลานอกและจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินที่ 2 ทราบ

ความรับผิดชอบของผู้บันทึกนั้นคือการบันทึกลำดับของการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดของการแข่งขัน และในขณะทำการแข่งขันนั้นจะต้องมีการบันทึกผลคะแนนที่ได้เพื่อแจ้งให้กรรมการผู้ตัดสินทราบ