ผลเสียของเวย์โปรตีน อาหารเสริมเพื่อช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ

ปัจจุบันมีผู้หันมาออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาเพาะกายกันมากขึ้น และได้บริโภคเวย์โปรตีนเป็นอาหารเสริมเพื่อช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ เวย์โปรตีนช่วยในเรื่องของการได้รับปริมาณโปรตีนโดยที่ไม่ต้องได้รับไขมันเลย เช่น การรับประทานทั่วไป อาจมีได้รับปริมาณไขมันบ้าง และเวย์โปรตีนสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด มีทั้งแบบเม็ด และแบบผง ที่คนนิยมนำไปผสมเป็นเมนูปั่นเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากที่ต้องรู้ถึงโปรตีนที่มีศักยภาพตัวนี้ ว่ามีข้อเสียและผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

ปริมาณโปรตีนในเวย์นั้นถือว่ามีปริมาณที่เยอะมาก จึงต้องรับประทานในอัตราส่วนและปริมาณที่เหมาะสม ในบางครั้งนั้นเวย์โปรตีนก็ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการปริมาณโปรตีนที่น้อยๆในแต่ละวัน จึงเหมาะแล้วกับผู้ที่ใช้พลังงานหนัก และเล่นกีฬา นอกจากนั้นก่อนการเริ่มรับประทานเวย์โปรตีน ผู้บริโภคควรทำการตรวจดูสุขภาพร่างกายของตนเองก่อนว่ามีปัญหาสุขภาพว่ามีปัญหาในเรื่องใดหรือไม่ และเหมาะที่จะรับประทานเวย์โปรตีนได้หรือไม่ เพราะร่างกายของแต่ละคนนั้นต้องการปริมาณโปรตีนที่เข้าสู่ร่างกายในแต่ละวันในปริมาณที่ไม่เท่ากัน เมื่อรับประทานเวย์โปรตีนมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่ออวยัวะภายใน เช่น ตับ ได้ด้วย ในบางรายของผู้บริโภคมีภาวะตับผิดปกติ การทำงานของตับมีปัญหา และผิดปกติไปหลังจากการรับประทานเวย์โปรตีนติดต่อกันเป็นระยะเวลานานมาก นอกจากนี้อาจส่งผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิดโรคกระดูกพรุน และไตล้มเหลวได้

ดังนั้น ผู้บริโภคควรรู้ว่าตนเองต้องการโปรตีนในแต่ละวันในปริมาณเท่าไร ควรรับประทานในปริมาณที่ต้องการ และไม่ควรรับประมานติดต่อกันเป็นเวลามากเกินไป เพราะอาจส่งผลเสียต่อร่างกายตามที่กล่าวไปข้างต้น