4 ท่าว่ายน้ำที่ใช้ในการแข่งขัน

ว่ายน้ำเป็นการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างจริงจัง จะว่ายเป็นหรือไม่เป็นขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยตรง ผู้ว่ายต้องเรียนรู้ทักษะพื้นฐานของกีฬาชนิดนี้และหมั่นฝึกฝนเป็นประจำ การขยันฝึกซ้อมส่งผลให้ผู้ว่ายสามารถว่ายได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่วว่องไว จนสามารถลงแข่งขันได้ ซึ่งท่าพื้นฐานที่ใช้ในการแข่งขันมีอยู่ 4 ท่า แต่ละท่าจะใช้ในประเภทที่ลงแข่งขันต่างกัน มีรายละเอียด วิธีการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันแต่มีบางท่าที่อาจแตกต่างกันเล็กน้อย

ทางกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุกีฬาว่ายน้ำในหลักสูตร มีการสนับสนุนกีฬาชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งการจัดการแข่งขันทุกประเภท เพื่อให้คนไทยหันมารักสุขภาพโดยวิธีการเล่นกีฬาและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งทางกระทรวงฯได้บรรจุการลงแข่งขันระดับประเทศประเภทสระ 50 เมตรและ 25 เมตร คือ กีฬาแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ โดยท่าว่ายน้ำที่ใช้ในการแข่งขันมีอยู่ 4 ท่า คือ

  1. ท่าฟรีสไตล์ เป็นท่าว่ายน้ำที่ง่ายที่สุด ร่างกายมีความเบาลู่น้ำ เป็นท่าแรกของการเริ่มต้น ผู้ว่ายต้องเริ่มฝึกจากท่านี้ ลักษณะการว่ายน้ำ คือ  การสาวมือว่ายน้ำสลับซ้าย – ขวา เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
  2. ท่ากรรเชียง ท่านี้ต้องมีพื้นฐานการลอยตัว เป็นท่าว่ายในลักษณะนอนหงายเคลื่อนที่ไปด้านหลัง มือทั้งสองข้างสาวน้ำสลับซ้าย – ขวา  การสาวน้ำคือตัวช่วยอย่างหนึ่งในการลอยตัวและการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
  3. ท่าผีเสื้อ มีลักษณะการว่ายน้ำท่าเดียวกับฟรีสไตล์ คือ การว่ายปกติ คว่ำหน้าว่ายน้ำ แต่สิ่งสำคัญของท่าผีเสื้อ มือทั้งสองข้างต้องยกเหนือน้ำพร้อมกัน
  4. ท่ากบ ท่านี้เป็นท่าที่ว่ายน้ำได้ช้าที่สุดใน 3 ท่าที่กล่าวมา ลักษณะการว่ายน้ำ คือ ว่ายแบบคว่ำหน้า มือทั้งสองข้างพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกัน ข้อศอกต้องอยู่ใต้ผิวน้ำ พร้อมกับถีบเท้าไปด้านหลังพร้อมๆกัน โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ การใช้มือพุ้ยน้ำและใช้เท้าถีบไปพร้อมๆกัน

การได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นความภาคภูมิใจให้มีแรงผลักดัน แรงกระตุ้นให้รู้จักพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม ซึ่งจะมีแรงผลักดันได้นั้นอย่างแรกต้องมีเป้าหมายฝนชีวิต หมั่นขยันฝึกซ้อมเป็นประจำ โดยเริ่มจาก 4 ท่าเหล่านี้ ท่าว่ายน้ำทั้งสี่นี้เป็นท่าพื้นฐานที่ผู้ว่ายทุกคนควรฝึกซ้อมและทำความเข้าใจในแต่ละท่า ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆในการลงแข่งขันอย่างหนึ่ง สำหรับใครที่พึ่งฝึกว่ายน้ำ ยังไม่ทราบรายละเอียดในท่าที่ใช้ว่ายน้ำก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปเป็นความรู้พื้นฐานในการฝึกซ้อมได้เช่นกัน